Menu Sluiten

Stukken Algemene Ledenvergadering 2021

Helaas moeten we ook dit jaar de stemmingen die we anders in de ALV zouden houden schriftelijk afdoen. Mocht u de stukken zoals u die per post heeft ontvangen niet meer beschikbaar hebben, kunt u hier de stukken inzien:

Statutenwijziging

statutenwijziging Historische Kring Krimpen aan den IJssel

20211110, Toelichting op statutenwijziging HKK, def.

(Financieel) Jaarverslag 2020 en begroting 2022

HKK, Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2022, def.

Jaarverslag 2020 Historische Kring Krimpen, def.