Publicaties HKK

Voor zover voorradig zijn de onderstaande boeken te koop bij de boekhandel of aan de balie van het Streekmuseum van de Krimpenerwaard

zo juist verschenen:

Over de toonbank

samengesteld door F. Hiegentlich en A. Liedorp

De verdwenen winkels van Krimpen aan den IJssel. Een nauwkeurige beschrijving van het winkelbestand in de eerste helft van de 20e eeuw. Met veel foto’s van families, ondernemers, panden en interieurs. (250 bladzijden)

ISBN 978-90-71287-86-2     /     € 19,95

 


Krimpen aan den IJssel in oude ansichten II
door M. de Haij-de Visser    
€ 15,95

In overleg met de uitgever en schrijver Mevr. de Haij-de Visser heeft de HKK een heruitgave verzorgd van het al lang niet meer te krijgen boekje “Krimpen aan den IJssel in oude ansichten – deel 2”. Een uitstekende inburgeringscursus voor de nieuwe Krimpenaar en gewoon lekker ouderwets leesplezier. (nov 2003)


De straat waarin wij wonen
Geschiedenis en verklaring van de straatnamen van Krimpen aan den IJssel

door M. de Haij – de Visser

Krimpen aan den IJssel kende voorheen géén straten of straatnamen. Rond de eeuwwisseling had men alléén maar een rivierdijk, wat smalle polderweggetjes en zoals elke gemeente een tiendweg en een breeka. Pas in 1930 besloot de raad tot vaststelling van straatnamen. Dit boek geeft een encyclopedische verklaring van die straatnamen en data waarop de gemeenteraad tot straatnaamgeving besloot. De verspreiding van alle boekjes is op 12 November 2001 begonnen. Losse exemplaren worden – zo lang de voorraad strekt – via het Streekmuseum verkocht. (nov 2001)     € 15,00


Fietstocht langs Historisch Krimpen – De Historische Kring Krimpen aan den IJssel heeft een plattegrond van Krimpen laten drukken met daarop aangegeven een fietstocht langs 67 oude gebouwen of plaatsen, die door de HKK werden uitgekozen als het meest interessant binnen de gemeente. Natuurlijk horen daar ook de 12 Rijksmonumenten die Krimpen telt bij. Maar de overige mogen er ook zijn. De route is opgezet als fietsroute, maar is ook prima te voet te volgen. Bij elk object staat een korte beschrijving. De routekaart is op Koninginnedag verkrijgbaar bij de stand van de Historische Kring voor het Raadhuis. De kosten bedragen € 2,50 per stuk.


Op 31 maart 2010 is het honderd jaar geleden dat het westelijk deel van de Krimpenerwaard  de beschikking kreeg over zuiver drinkwater.
Honderd jaar waterleiding

Hoe was het vóór die tijd en wat komt er allemaal bij kijken, voordat er water uit de kraan komt? Dat kun je je wat beter voorstellen na het lezen van dit boekje en het bekijken van de veelal nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Het is de zes schrijvers uit Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel uitstekend gelukt om de geschiedenis van 100 jaar waterleiding in de regio op een aansprekende wijze in beeld te brengen.

Het boek is uitgevoerd op A5 formaat, 96 pagina’s en gebonden in harde full color omslag. De verkoopprijs is € 9,95


“Hoogbouw in Krimpen?”

Het is u vast wel bekend dat er allerlei plannen zijn om de ‘Witte flatjes’ (aan de Kon. Julianastraat) en de ‘Prinsessenflats’ (aan de Prinses Beatrix, Margriet-, Irene- en Marijkestraat) te gaan slopen en vervangen door andere gebouwen.

Gezien de vele gezinnen die in de achterliggende jaren in deze flats hebben gewoond leek het QuaWonen leuk om aandacht te besteden aan deze zo bekende woningen. Ook de HKK is natuurlijk geïnteresseerd in dit stuk geschiedenis van Krimpen, zowel de periode voorafgaand aan de bouw, de bouw zelf als de bewoning tot aan vandaag.

Cees Loeve heeft allerlei feiten verzameld en die verwerkt in een boek, waarin ook een twaalftal verhalen van (oud-)bewoners zijn opgenomen. U leest over de leefomstandigheden en woningnood zo net na de oorlog. Maar ook over de discussies over wel of niet bouwen van hoogbouw in ons toen nog ‘platte’ Krimpen. Over bestemmingsplannen en bouwen. En niet te vergeten over circa 60 jaar bewonen.

Het boek is in het Streekmuseum en in de boekhandel te koop voor EURO 9,95.

© 2012
ISBN nr. 978-90-76217-23-9
www.avwvakpers.nl


 De boerderij in de Krimpenerwaard – door J.G. Houdijk

Ooit bestemd als aanvullende informatie voor de makers van de televisieproductie “Het wassende water” naar het boek van Herman de Man, heeft HKK werkgroeplid Jan Houdijk zijn aantekeningen en verhalen over de boerderij in de Krimpenerwaard – en het leven daarop – gebundeld in een 32 pagina’s tellend boekje. Met grote precisie en aangevuld met tekeningen beschrijft hij o.a. de bouw, de functie, de gebruiken en de dagelijkse gang van zaken op een boerderij. Het boekje is voor  7 euro verkrijgbaar bij Streekmuseum Krimpenerwaard. (oktober 2002)


De oude begraafplaats aan de IJsseldijk (buitendijks)
te Krimpen aan den IJssel.

door J.M. de Jong.

In de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 26e jaargang nummer 2 wordt een uitvoerig verslag gegeven over de geschiedenis van de oude begraafplaats aan de IJsseldijk. De schrijver gaat niet alléén in op de noodzaak en het besluit tot bouw, maar gaat ook in op het onderhoud, de uitbreidingen, de aanpassingen en het tegenwoordige historisch belang van deze unieke buitendijkse begraafplaats. (sep 2001)


Ons Huis in de Polderdoor Piet Vogelenzang de Jong

De met de hand geschreven tekst van de heer Vogelenzang de Jong is aan de Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) beschikbaar gesteld om deze eventueel te publiceren, wanneer de HKK dat van belang zou vinden. Uit het verschijnen van deze uitgave mag u afleiden, dat we het authentieke verhaal van deze man uit de stormpolder een bredere verspreiding willen geven. Het geeft een sfeertekening van het leven in de polder.


Over het verleden van Krimpen aan den IJssel en Stormpolder
C.R. Schoute

In de reeks boekjes uitgegeven door de HKK werd alweer een nieuw werk tegevoegd. Dit keer geschreven door de heer C.R. Schoute, oud archivaris van het voormalig Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven. In dit boekje met de titel “Over het verleden van Krimpenaan den IJssel en Stormpolder” vindt u vele historische gegevens en toelichtingen over o.a. bevolking, ontginning, bestuur, het gerecht, waterbeheersing, wegen, scheepsbouw en nog veel meer bijzonderheden over Krimpen aan den IJssel. Het is een prachtig boekje en de redacteuren Jan Bus en Jan de Jong verwachten dan ook dat u er veel plezier aan zult beleven.


Molens in Krimpen aan den IJsseldoor J. Bus 2007

Het jaar van de Molens bracht de HKK ertoe na te denken over de rol die molens in Krimpen aan den IJssel hebben gespeeld. Op dit moment kent Krimpen aan den IJssel nog maar één molen ”De Schelvenaer” aan de IJsseldijk tegenover de IJsseldijkkerk. In 1853 werd op deze historische plaats de eerste steen gelegd voor stellingmolen “De Onverwacht”, de eerste  korenmolen in de Krimpenerwaard. Deze brandde echter in 1930 af en werd in 1993 herbouwd als “De Schelvenaer” met hierin een restaurant, vergader-accommodatie en een terras aan de Hollandsche IJssel. Maar wist u dat onze gemeente meer molens heeft gekend?. U leest er alles over in dit prachtige boekje “Molens in Krimpen aan den IJssel” geschreven door HKK werkgroeplid Jan Bus.  prijs € 5,-


Heil- en Zegenwenschen uit Krimpen aan den IJssel (1865 – 1915)
– door
Cees Loeve

De afgelopen vijf jaren stuurde de Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) aan leden en relaties een nieuwjaarskaart. Daarop was steeds een kopie van een oude ‘Heil- en Zegenwensch’ afgebeeld, vergezeld van een korte historische toelichting. HKK heeft besloten vanaf nu op andere wijze aandacht aan de jaarwisseling te zullen besteden. Met de overgang naar 2008, dus dit boekje. De ‘wenschen’ zijn afkomstig uit het archief van het streekmuseum voor de Krimpenerwaard “Crimpenerhof”. U vindt van alle, ons bekende, Krimpense exemplaren een afdruk in dit boekje. Ook proberen we u van enkele een “vertaling” voor te leggen en wat meer over de teksten te vertellen. Dank zij onderzoek in de achterliggende jaren is er ook heel wat bekend over nieuwjaarswensen in het algemeen en de hier besproken ‘wenschen’ in het byzonder, in Nederland, maar zeker ook in Krimpen. Ook wordt u voorgesteld aan de mensen die ze rondbrachten.


De Watersnoodramp van 1953   Cees Loeve       (uitverkocht)

Ter herdenking van de watersnoodramp heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een boekje uitgebracht. De auteur, Cees Loeve, overhandigde het éérste exemplaar aan Dhr. Linge, direct nabestaande van één van de slachtoffers. Het boekje legt de ervaringen vast van mensen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt en bevat tevens veel foto’s. Leerlingen van het Comenius College doen verslag van de interviews die een dringend beeld geven van deze donkere periode in onze geschiedenis. (februari 2003)


Eeuwenoud Krimpen – door C. Loeve

“Eeuwenoude Krimpen” is een boek dat Cees Loeve op verzoek van het bestuur van de HKK heeft geschreven ter gelegenheid van het feit dat de vereniging op 30 december 2008 tien jaar bestaat.

Verhalen uit de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel, vanaf de eerste vermeldingen van Crempene in een acte uit 1277 tot aan vandaag. Verhalen over alles wat Krimpen heeft gemaakt tot wat het nu is; scholen, kerken, verenigingsleven, winkels passeren in vlot tempo de revue. Ook is er een leerzaam artikel over de specifiek Krimpense taal.

Het boek werd als jubileumgeschenk aangeboden aan alle leden.

Het is te koop in boekhandel en Streekmuseum.
€ 12,50    ISBN nr. 978-90-76217-18-5    Vakpers BV


  Toen en Nu van de gemeente Krimpen a/d IJssel  – door J. Bonte

Het boekje is een verbeterde en aangepaste herdruk van de in 2003 verschenen versie en is tot stand gekomen dankzij- en onder redactie van HKK werkgroeplid Jan Bus.  Het bevat artikelen, die al eerder in 1995 en 1996 in “De IJsselpost” werden gepubliceerd. Als rasechte Krimpenaar of Krimpenees, als u dat wilt, vertelt Jacob Bonte o.a. over de Tiendweg, de Stormpolder, Het Onderzijde of ’t Enge. Vele lezers onder ons zullen al deze verhalen ongetwijfeld herkennen en dat maakt deze heruitgave weer tot een gewild bezit.

Op veler verzoek is het boekje “Toen en Nu van de gemeente Krimpen a/d IJssel” herdrukt.  De schrijver hiervan, Jacob Bonte kreeg op 26 november 2008 het eerste exemplaar overhandigd uit handen van HKK voorzitter Adri Liedorp.  


Een beeld van Krimpen aan den IJssel 1960-1970

Ter gelegenheid van de tentoonstelling dit najaar in het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard is een fotoboek verschenen. Dit boek geeft aan de hand van foto’s uit de fotocollectie van L.L. Liedorp een beeld van de veranderingen in Krimpen aan den IJssel in de jaren zestig: het oude Krimpen dat voor een deel verloren ging en het nieuwe, moderne Krimpen. Te zien is hoe dit het leven van de gewone Krimpenaar beïnvloedde, de “nieuwerwetsigheden” zoals een kookcursus voor mannen. Ook het muzikale en het sportieve leven uit die jaren wordt in beeld gebracht. Het boek is voor €9,95 te koop in het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard en in de erkende boekhandel.

2010

ISBN 978-9076217-21-5     AVW Vakpers bv


Het Van Duijvendijkterrein  Jan de Jong

Het boek maakt vierhonderd jaar scheepsbouw in Krimpen aan den IJssel aanschouwelijk door de geschiedenis van één werf, gelegen bij de Kortlandse sluis aan de Hollandsche IJssel, centraal te stellen.

Voor de schrijver, de helaas inmiddels overleden, Jan de Jong begon het allemaal ruim dertig jaar geleden met het maken van een stamboom en de vraag “was scheepmaker het familieberoep”.  Wat begon als een eenvoudige familievraag mondde uit in een boek over een belangrijke bedrijfstak in Krimpen aan den IJssel, waarin vele Krimpenaren hun brood hebben verdiend.  Het boek is niet alleen interessant voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Krimpen. Ook voor belangstellenden in de geschiedenis van de nationale binnenscheepvaart biedt het boek een bron van kennis.

Het boek is uitgegeven door de AVW-vakpers op verzoek van de Historische Kring Krimpen met financiële steun van de gemeente Krimpen aan den IJssel (ISBN 978-90-76217-22-2).

Het is voor € 9,95 te koop in de erkende boekhandel en in het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard.


Te water !
A.Liedorp/F.Hiegentlich/P.vd Pennen

De grootste werf in de Krimpense geschiedenis was die van Van der Giessen. Een andere bekende werf: Van Duijvendijk. De werven van Otto en Vermeulen zijn verdwenen. De oudste, nu nog bestaande werf, is van de Gebr. Buijs.

De ouderen weten nog hoe het was. De bedrijvigheid op en rond de werven. Het wel en wee in dit boek.   “De werf, dat was mijn leven”

© 2013
AVW Vakpers bv   9,95