Menu Sluiten

Lijst cultuurhistorische waarden

Hieronder vindt u de lijst met rijksmonumenten en beeldbepalende gebouwen en plekken in Krimpen aan den IJssel.

De nummers corresponderen met de nummers op de cultuurhistorische waardenkaart.

nr. Adres Omschrijving
2 De Waal De Waal en het haventje op de grens met Ouderkerk aan den IJssel . 
3 Breekade 2 Gemaal Reinier Blok in Rondboog-Eclectische stijl. (Rijksmonument)
4 Breekade 2 Trafohuisje op het voorterrein van gemaal Reinier Blok.
5 Breekade 5 Deel van een voormalige boerderij in streekstijl, 2e kwart van de 19e eeuw.
6 IJsseldijk 28/30 Dubbel woonhuis in streekstijl uit de 19e eeuw incl. karakteristieke leibomen.
7 IJsseldijk 58 Een 18e eeuws woonhuis, vroeger een boerderij. Let op de verhoging van de dijk.
8 IJsseldijk 60 Huisje gebouwd in 2e kwart 19e eeuw met lange schuur v/h klompenmakerij.
9 IJsseldijk 78/84 Oud boerderij met woning, daggeldershuisje en dijkschuur, nu kinderboerderij. (De dijkschuur is inmiddels gesloopt)
10 IJsseldijk 92 Restanten van een tuinpoortje met muur, mogelijk van de steenplaats. (In zeer vervallen staat)
11 IJsseldijk 115 De vroegere directiewoning van de hier aanwezige steenplaats, ca 1883.
12 IJsseldijk 117/119 Oud directiewoning van rietmattenfabriek, naast de steenplaats, ca 1860.
13 IJsseldijk 126 Herenhuis met tuin, ooit directiewoning van steenplaats, 4e kwart 19e eeuw.
14 IJsseldijk 134 18e eeuwse hallehuisboerderij met schuur en apart huisje. (Rijksmonument)
15 IJsseldijk 144/146 Aula en begraafplaats uit 1914/1915 ooit gebouwd als werkverschaffingsproject.
16 IJsseldijk 148 Een koetshuis / brandspuithuisje uit ca. 1900, gebouwd in streekstijl.
17 IJsseldijk 150 Twee aaneengebouwde woonhuisjes in streekstijl gebouwd begin 20e eeuw.
18 IJsseldijk 170 Woning in streekstijl gebouwd in 4e kwart van de 19e eeuw.
19 IJsseldijk 184 Een boerderij met schuur uit 1914 en gebouwd in jongere boerderijstijl.
20 IJsseldijk 188 Gerestaureerde 18e eeuwse hallehuisboerderij met schuur. (Per 2 oktober 2002 afgevoerd van lijst Rijksmonumenten)
21 IJsseldijk 235 Houten dijkschuur , behoorde ooit als koetsschuur bij huidig IJsseldijk 188 of 190. (In 2017 ingestort)
22 IJsseldijk 253/255 Buitendijkse topgevelwoningen uit begin 20e eeuw, sterk beeldbepalend.
23 IJsseldijk 198/200 Modern traditionele boerderij met woning uit 1907.
24 IJsseldijk 269/273 Veerpad en begin van de Kokerstraat, hier woonde burgemeester Koker.
25 Veerpad Het oude voetveer naar Capelle aan den IJssel aan het einde van straat.
26 IJsseldijk 202/204 Dubbel karakteristiek woonhuis uit het 2e kwart van de 19e eeuw. (Inmiddels samengevoegd en vergroot)
27 IJsseldijk 208 Dijkwoning in streekstijl. Gebouwd in ca 1860/187. (Rijksmonument)
28 IJsseldijk 206 De oudste nog bestaande bebouwing in Krimpen, 1663. (Rijksmonument)
29 IJsseldijk 218/220 Johanna Maria Hoeve, boerderij met voorliggend herenhuis. (Rijksmonument)
30 IJsseldijk Een klein waaltje naast de boerderij als herinnering aan vroegere dijkdoorbraak.
31 IJsseldijk 222 Een prachtige boerderij met T-vormig dwarshuis. (Rijksmonument)
32 IJsseldijk 301 Karakteristieke dijkwoning, 4e kwart 19e eeuw, opgevijzeld tot dijkhoogte.
33 IJsseldijk 232 Ned. Herv. Kerk met toren uit 1865 in Eclectische stijl. (beide Rijksmonument)
34 IJsseldijk 234 De bijbehorende pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk.
35 IJsseldijk 238 Een deel van een voormalige boerderij uit 4e kwart 19e eeuw in streekstijl.
36 IJsseldijk 244/246 Arbeiderswoningen uit ca. 1890 en gebouwd in streekstijl.
37 IJsseldijk 341/343 Herenhuis uit ca. 1870. Streekstijl met neo klassieke elementen.
38 IJsseldijk 268/270 Boerderij met voormalige ouderwoning uit 1901-1903.
39 IJsseldijk 347/349 Dubbele dijkwoning.
40 IJsseldijk 276 Vroegere dokterswoning met voormalig koetshuis uit 1880/1890.
41 IJsseldijk 296/298 Boerderij, herenhuis en schuur in streekstijl, eind 19e eeuw. (Rijksmonument)
42 IJsseldijk 312/314 Streekmuseum voor de Krimpenerwaard “Crimpenerhof” met toebehoren. (Rijksmonument)
43 IJsseldijk 359 Unieke buitendijkse begraafplaats, sinds 1829 in gebruik.
44 IJsseldijk 361/363 Scheepswerf, houten loodsen en kopwoning, eind 19e eeuw. (Rijksmonument)
45 IJsseldijk 332 Herenhuis ca 1895 van directie scheepswerf, later bewoond door burg. Aalbers (Rijksmonument).
46 IJsseldijk 346 Dijkvilla in eclectische stijl uit het 4e kwart van de 19e eeuw.
47 IJsseldijk 350 Gemaal Langeland en Kortland uit 1883, een monument van bedrijf en techniek.
48 IJsseldijk 402 Woonhuis voorheen bakkerij in streekstijl uit 4e kwart van de 19e eeuw.
49 IJsseldijk 444 Herenhuis uit 1870/1880 en ooit als “polderhuis” in gebruik geweest.
50 Veerdam 9 Woning en slagerij uit 19e eeuw. (Inmiddels gesloopt)
51 Veerdam 13 Cafépand met woning naast veerstoep in vroegere centrum, 4e kwart 19e eeuw. (Inmiddels gesloopt)
52 Veerdam Het oude veer en de oude entree van Krimpen.
53 Lekdijk 50/52 Dubbele woning met winkel in eclectische stijl, 4e kwart 19e eeuw.
54 Lekdijk 166 Karakteristieke dijkwoning in eclectische stijl, 4e kwart 19e eeuw.
55 Lekdijk 200/202 Dijkwoningen in streekstijl, 4e kwart 19e eeuw.
56 Lekdijk 236 Soortgelijke stijl en leeftijd. Dijkbebouwing voor de meer gegoede bewoners.
57 de Waal/Waalsingel Fraai en redelijk ongerept voorbeeld van een restant van een dijkdoorbraak.
58 Poldersedijk Poldersedijk en Schippershaven nabij de Stormpolder.
59 vd Giessenweg eo Vroeger economisch belang, het vloedbos is een uniek zoetwatergetijdebos.
60 Schaardijk Plaats van de werf “de Hoop”, aan westkant het 1e deel van werf vd Giessen. (Inmiddels afgebrand)
61 Schaardijk 23 Scheepswerf van der Giessen.
62 Schaardijk 21 Directiewoning van scheepswerf Van der Giessen uit 1928.
63 Oosterstraat Voormalig schoolgebouw uit 1929 en diverse woningen.
64 Tuinstraat 45/65 “Rustoord”, het 1e complex voor ouderen in dit genre in Nederland.
65 Tuinstraat Eerste sociale woningbouw 1925 en uitbreiding van Krimpen de polder in.
66 Waalstraat 2-16 Hoort bij complex Tuinstraat. Veel particuliere bouw uit die periode.
67 Lansing + Breekade Landscheidingen van de polders en dus van het vroegere Krimpen.
68 Wilhelminaplein Herdenkingsbank uit 1938 door de jeugd geschonken aan het gemeentebestuur.