vakopleiding

IJssel- en Lekstreek 15 mei 2013,  pg 16
De jeugdreis in 1969: samen met de leermeesters op de foto foto PR

 

Opleiding tot vakman                                               
 A. Liedorp
Op de leerschool bij de scheepswerf Van der Giessen kon men de zgn. Bemetelopleiding volgen. Bemetel staat voor Bedrijfsopleiding in de Metaal- en Elektrotechnische industrie. Het was een initiatief van werknemers en werkgevers in de metaalnijverheid die gezamenlijk het bestuur van de stichting Bemetel vormden.
De Bemetel was bedoeld voor jongelui die na de technische school in een bedrijf werkzaam waren.         De leerling werd begeleid door een ervaren en vakbekwame leermeester. Hij ging 1 dag naar een part-time school in Rotterdam, werkte 3 à 3,5 dagen per week. Voor sommige functies werd nog een halve dag aan vakleer op het bedrijf besteed.

Ook aan de algemene vorming van de leerling werd aandacht besteed. Regelmatig waren er sportdagen en excursies èn jaarlijks werd een jeugdreis gemaakt van een aantal dagen.