Buitenlandse werknemers

IJssel- en Lekstreek 24 juli 2013,  pg 3
Groeten uit Nederland naar Spanje (foto L.L. Liedorp)
Buitenlandse werknemers
 A. Liedorp
Eind vijftiger jaren ontstaat er een tekort aan arbeidskrachten. Veel bedrijven gaan over tot de werving van werknemers in het buitenland. Zo ook in de scheepsbouw. Zo komen er achtereenvolgens Italiaanse, Spaanse en Yoegoslavische  arbeiders hun brood verdienen. Later volgen ook werknemers van Turkse en Marokkaanse nationaliteit.
In de beginjaren was de veronderstelling van een tijdelijk verblijf. Het waren in de terminologie van die jaren “gastarbeiders”. De mensen werden ondergebracht in pensions en zouden na afloop terugkeren naar hun land van afkomst.

Bij Van der Giessen werden speciale programma’s voor die groepen ontwikkeld. Daarbij werd ook de Nederlandse Wereldomroep ingeschakeld. Die maakte jaarlijks een groetenprogramma voor de buitenlandse werknemers.

Op 15 augustus 1962 was de beurt aan de Spaanse werknemers. Omroeper José M. Olona de Armenteras uit Hilversum stelde 15 Spanjaarden in de gelegenheid de groeten aan het thuisfront te doen. De gitarist Thom Kelling luisterde het geheel op met Spaanse muziek.

Al snel zou blijken dat veel buitenlanders hun gezin lieten overkomen om zich hier permanent te vestigen. In 1963 verscheen er in het Werfnieuws al een artikel over een Spaanse gezin dat zich gevestigd had in het Oude Noorden in Rotterdam.