Molukse mode op school

In de IJssel en lekstreek publiceerde de leden van de HKK vooraf aan de tentoonstelling diverse stukjes over de 60’ger jaren.
tekst: A.liedorp/ foto: L.Liedorp
     IJssel- en Lekstreek 
1 september 2010

Juni 1967 : Molukse leerlingen van de Huishoudschool in Krimpen laten op een modeshow tijdens de jaarlijkse open dag hun nieuwste creaties zien. Wie kan hier over meer vertellen?

 

KRIMPEN – In 1962 kwamen de eerste Molukse gezinnen naar Krimpen. Ze werden gehuisvest in woningen die waren gebouwd in het eerste deel wat later de ‘Molukse wijk’ genoemd zou worden. De huizen waren toen nog afgelegen midden in het weiland gelegen. De gezinnen werden per bus naar Krimpen vervoerd. De weinige huisraad kwam per vrachtwagen er achteraan. In 1951 waren de Molukkers naar Nederland gekomen. Ze waren in de knel gekomen in het dekolonisatieproces van Indonesië. Toen ze in Nederland arriveerden kregen ze te horen dat ze ontslagen waren uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Ze mochten ook niet werken, want hun verblijf hier zou slechts tijdelijk zijn. Ze werden ondergebracht in kampen, die onder toezicht stonden van het Commissariaat Ambonnezen Zorg van het Rijk. Eind jaren vijftig veranderde het Rijksbeleid 180 graden. De zelfzorgregeling betekende een grote omslag van gedwongen nietsdoen naar verplicht werken (meestal ongeschoolde arbeid). Het Rijk ging toen ook overal in Nederland woonwijken bouwen. In de jaren zestig was er in Krimpen nog niet veel te merken van de radicalisering die in de jaren zeventig voor veel beroering in Nederland zou zorgen. Tussen Molukkers en Krimpenaren bestond nauwelijks contact, met uitzondering van de jeugd. Via de sport en vooral het onderwijs leerde men elkaar kennen.