De huishoudschool

   IJssel- en Lekstreek   5 mei 2010
In de IJssel en lekstreek publiceerde de leden van de HKK vooraf aan de tentoonstelling diverse stukjes over de 60’ger jaren.
tekst: A.liedorp/ foto: L.Liedorp

Mei 1964  Openbare  les op de Huishoudschool; de dames hebben er veel plezier in. Wie kan iets over deze foto vertellen, wie zijn er te zien, welke les betreft het? 

 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL- De Historische Kring Krimpen werkt samen met de Historische vereniging Capelle, de Kunstkring krimpen en het Streekmuseum aan een manifestatie over de jaren zestig. Een van de onderwerpen die daarbij aan bod komen is het onderwijs uit die tijd.
Het onderwijs in Krimpen aan den IJssel in de jaren zestig was nog eenvoudig en overzichtelijk georganiseerd. Om precies te zijn tot 1968 toen de Mammoetwet in werking trad. De basisscholen moesten nog worden uitgevonden (dat zou pas in de jaren tachtig gebeuren). Er waren kleuterscholen voor de vier en vijfjarigen. Vanaf zes jaar ging je naar de lagere school. Als je de zes klassen van de lagere school had doorlopen ging je met goede cijfers op de rapporten naar de MULO en met minder goede cijfers naar de Lagere Technische School (ambachtschool) als je een jongen was. Was je een meisje dan ging je naar de Nijverheidsschool voor meisjes (huishoudschool) . Daarnaast was er voor de ‘bollebozen’ sinds medio jaren vijftig de mogelijkheid om in een speciaal opleidingsklasje te worden klaargestoomd voor het toelatingsexamen van de H.B.S. of het gymnasium. Als je daarvoor slaagde moest je in de eerste jaren naar Rotterdam met fiets of bus. Naarmate er in Krimpen meer huizen werden gebouwd ontstond er draagvlak om ook hier middelbare scholen te vestigen. De Mammoetwet schafte in 1968 dit alles af. Daarvoor in de plaats kwamen mavo, havo en vwo. Daarnaast kwam het lager (later voorbereidend) beroepsonderwijs. De ambachtschool is inmiddels weer nieuw leven ingeblazen (gewoon een vak leren). De huishoudschool is echter definitief van het toneel verdwenen. Daarom als aandenken aan deze school een foto van een openbare les uit 1964.   Wie kan iets over deze foto vertellen, wie zijn er te zien, welke les betreft het? Graag uw reactie per email naar: informatie@historischekringkrimpen.nl.