Watersnood 1953

  Nieuwsbrief februari 2003

Herdenking Watersnoodramp 1953 

Zaterdagmiddag 1 februari werd in Krimpen de ramp van 1953 herdacht. Nadat alle genodigden zich verzameld hadden in de ontvangstschuur van het Streekmuseum Crimpenerhof werden een paar korte toespraken gehouden en was er gelegenheid de expositie over de watersnoodramp in Krimpen te zien. Vele foto’s riepen daarbij de herinneringen uit die tijd weer op. Hierna vertrok het gezelschap in bussen naar het Stormpoldervloedbos alwaar in hevige sneeuwbuien een plaquette werd onthuld en een moment van stilte in acht werd genomen. Vele mensen hadden het slechte weer getrotseerd om hierbij aanwezig te kunnen zijn.

Na de plechtigheid werd in het Krimpenerwaard College een programma gepresenteerd met gedichten, films en foto’s. Alles op een zeer indrukwekkende wijze begeleid met muziek gespeeld door muziekvereniging Concordia. In de zaal was duidelijk te horen dat het beeldmateriaal vele herinneringen opriepen bij de oudere Polderianen en Krimpenaren. Op het eind werd het boekje ‘De Watersnoodramp 1953 in Krimpen aan den IJssel ‘ aan één van de nabestaanden dhr. C. Linge overhandigd en volgde nog een samenzijn onder het genot van een drankje.
In verband met de vele positieve reacties over de foto en diavoorstelling heeft de HKK al het beeldmateriaal op 18 februari nogmaals vertoond.  

foto’s Andre de Vreede