Krimpen 740 jaar alweer

 1977,
het jaar van 700 jaar
Krimpen aan den IJssel,
nu 40 jaar geleden

Nieuwsbrief juni 2017

Paul vd Pennen

Aan het eind van de dertiende eeuw dook de naam van Krimpen voor het eerst op in een officieel document. Onze gemeente moet ooit een belangrijk ambacht geweest zijn, waarnaar de hele spits toelopende waard genoemd is. Op het nog voornamere plaatsje aan de Lek na vind je nergens een stad of dorp met zo’n naam: Krimpen. Tegenwoordig duidt het op de afname van het aantal inwoners of de ruimte en het woningbestand gedurende de laatste halve eeuw. Daar is hier geen sprake van.
Bij toeval kwam mevrouw W.G. Schouten er in 1976 achter, dat de naam “Krimpen” in het jaar 1277 voor het eerst officieel vermeld werd. Zij woonde nog maar kort in deze gemeente. Bij nadere bestudering door de gemeentesecretaris de heer P.de Rijk bleek dat jaartal te kloppen. Zo’n 700-jarig bestaan mag je toch niet zonder viering voorbij laten gaan…. Binnen korte tijd kwam er een voorbereidingsgroep en sloten velen zich aan om in de maand september van dat jaar een ruime feestweek van tien dagen te plannen. Met veel enthousiasme is men aan de slag gegaan om de feestweek van 2 tot en met 10 september tot een succes te maken.  Alweer 40 jaar geleden!

Onderlinge verbondenheid  
Met plezier zag mevrouw Schouten in de loop van die voorbereidingsweken dat de bedoeling van het feest “de mensen van Krimpen bij elkaar brengen en eenheid te kweken” er helemaal uit zou komen. De toenmalige burgemeester Bulder was het daar mee eens:  “… Een zeer te loven gedachte met name voor een gemeente als Krimpen aan den IJssel, die zich 650 jaar vrij rustig heeft ontwikkeld, maar de laatste 30 jaar in een stroomversnelling is geraakt en binnen haar grenzen een groot aantal mensen heeft opgenomen, gekomen van heinde en ver, met vele kundigheden, interesses, levensbeschouwingen en merkwaardigheden, maar met veelal nog geringe kennis van de nieuwe omgeving en, hoe kan het anders in zo’n kort tijdsbestek, nog weinig onderlinge samenhang. En dit laatste, de onderlinge verbondenheid, is eeuwenlang een groot goed geweest van de lokale gemeenschappen. ….” Een week vol activiteiten
Er stond iedere dag wel iets op het programma. De kleine zelfstandigen pasten hun reclames aan, een cabaretgroep kwam met een drietal optredens, en er was muziek van Concordia, Kunst en Strijd en zelfs de taptoe van de Marinierskapel. Bijna iedere dag feest. Speurtochten en kindermiddagen, rondvaarten en feestavonden. Een gekostumeerd Kinderfeest, maar ook de volwassen gingen in kledij van het verleden in oude koetsen rond. En de sport niet te vergeten: een wandelmars, wielerronde, ponyrijden, dam- en schaakmanifestatie, visconcours, prestatieloop en bridge-drive. Vuurwerk en kermis mochten ook niet ontbreken. De Havenloods en de IJssel en Lekstreek kwamen met speciale uitgaven en rubrieken.  Veel oud-Krimpenaren deden daar hun zegje over de goede oude tijd. Mevrouw de Hay-de Visser, die al heel wat artikelen over het verleden van Krimpen  had geschreven, maakte voor de gelegenheid een boekje over “Zevenhonderd jaar Krimpen aan den IJssel “.

Tentoonstellingen waren er ook: “van Crempen tot Krimpen”  (700 jaar dorp in de Krimpenerwaard), “Kunst in krimpen”,  “Stoommachines”,  of een toneelvoorstelling op de boerenwagen. Er kwamen tegeltjes, vaantjes en bedrukte T-shirts met het vignet van 700-jaarKrimpen. Het beeldmerk zag je in divers drukwerk terug.

Op een aantal belangrijke punten in de gemeente waren versieringen. Vele inwoners hingen de nationale driekleur uit gedurende de dagen van de feestweek. “Een feest om met plezier aan terug te denken” sprak Jac. Goudriaan, de voorzitter van de werkgroep, aan het eind van de festiviteiten.  Daar waren de meeste Krimpenaren het mee eens.

Bronnen:   Havenloods , augustus 1977, IJssel en Lekstreek, augustus 1977. Foto’s archief HKK/Streekmuseum

Meer lezen over 700 jaar:  Boek: Eeuwenoud Krimpen/ Cees Loeve  –  Brochure: Zevenhonderd jaar Krimpen aan den IJssel/ M. de Hay-de Visser