Het rietmaaien

Nieuwsbrief februari 2012

Rietmaaien en griendhakken in de krimpense Biesbosch
Ineke Visser: broedkorven

Het was heel koud, maar de zon scheen en de sfeer was uitstekend: een cultuur-historisch evenement in ons eigen Krimpen dat je toch echt niet kon missen. Al waren er natuurlijk toch mensen die liever nog even een schaatstochtje maakten…
De samenwerking tussen de stichting Zuid-Hollands Landschap, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard voor het behoud van een uniek stukje Krimpen werd opnieuw bevestigd met deze ochtendactiviteit.

 

Janine Nauta, directeur van het Streekmuseum overhandigde aan wethouder Bart Prins de “oude” brochure “Het natuurwandelpad door de Krimpense Biesbosch” als blijk van de reactivering van het beleidsvoornemen tot samenwerking (uit 1993!).
Wethouder Prins liet daarna zien dat hij zelf ook best in staat was een stukje riet te maaien. Dit alles onder het toeziend oog van Rien Boers, nazaat van de gebroeders Boers, die tot 1966 een zgn. “rietmattenfrot” bezaten in de Stormpolder. De directeur Zuid-Hollands Landschap, Michiel Houtzagers deelde even later ‘aan de paal’ de eerste klap uit voor het verwerken van wilgentakken tot o.a. boonstokken voor de volkstuinvereniging van Krimpen ‘De Amateur’.

 

Aart Horden: “Dan doene we alsof………”

Dat hakwerk wordt uitgevoerd door de zeer ervaren griendwerker Aart Horden. Hij demonstreerde ook allerlei griendhoutproducten als: schilijzer voor hoepels, wiep van rijshout voor zinkstukken, diverse gereedschappen. Op humoristische wijze wist hij te vertellen over het zware leven van de griendwerkers.
In de hakgriend nabij de Sliksloot waren de mensen van het Zuid-Hollands Landschap inmiddels volop bezig met het hakken van de knotwilgen op de omkading en met griendhouthakken in de omkade griend. Na de rondleiding door het Stormpoldervloedbos kon iedereen met een goed gevoel naar de warme chocolademelk.