Fotograaf Mul

Nieuwsbrief oktober 2012

Wie heeft er informatie over fotograaf Mul ?

Janny de Groot heeft ons informatie gevraagd over fotograaf Mul, uit vroeger jaren. Met name zou ze graag iets willen weten over zijn familie en/of gezinssituatie. Wat we weten is dat de heer Mul een fotograaf was die onder meer in opdracht van pers, ondernemers etc. foto’s maakte. Hij had een winkel, tevens woonhuis aan de IJsseldijk op de hoek van de Steenbakkersstraat. Hij had op de zolder een fotostudio voor portretfoto’s etc. Voorts weten we dat zijn vrouw een lespraktijk had voor dames die een naaicursus wilden volgen.

Wie kan er nog meer vertellen over deze fotograaf en zijn familie? Wat wij als HKK graag zouden willen weten waar zijn (ongetwijfeld grote) fotoarchief is gebleven.

Mail  ons  redactie@historischekringkrimpen.nl

of schrijf HKK, p/a IJsseldijk 346, 2922 BN, Krimpen aan den IJssel).

Hopelijk kunnen we u (en Janny de Groot) in één van de volgende nieuwsbrieven (veel)  meer over deze fotograaf vertellen.

  Nieuwsbrief januari 2013

We kregen een mailtje van mevrouw Jannie de Haan met de volgende informatie:

“Mul de fotograaf woonde als jonge man in ‘t Boveneind, iets voorbij het watergemaal, onder aan de dijk, samen met zijn ouders. Voor zover bekend kwam Mevrouw Mul uit Krimpen en heette Blanjaer of Blanjaar(spelling niet bekend), en hadden ze geen kinderen. Wat mij opviel was de formulering “een lespraktijk voor dames die een naaicursus wilden volgen”. Deze kreet dekt zeker niet de lading, Mevrouw Mul was niet zomaar een ZZP’ertje. Ze was bevoegd onderwijzeres, en buiten haar cursussen gaf ze een gedegen opleiding tot kostuumnaaister en coupeuse. Deze vakopleiding kon, indien voldoende bekwaam, afgerond worden met een landelijk examen in Den Haag. Mevrouw Mul begeleidde de kandidaten persoonlijk op deze reis. Haar kwaliteitsstempel was sterk; Den Haag wist: deze komen van Krimpen. In de grote mooie woning aan de IJsseldijk werd gelijkvloers lesgegeven, en ook de fotostudio was op dijkhoogte.
Zij achter, beneden langs de trap omhoog, en Meneer Mul rechts naast de voordeur. Hoeveel huwelijksfoto’s zullen daar wel niet gemaakt zijn? Prachtig belicht, de mens recht-doende portretten, zorgvuldig in vele oude albums bewaarde kiekjes. Welke oud-Krimpenaar heeft géén foto van Mul? In de ‘slechte’ tijd, dat mijn moeder daar haar lessen volgde, zorgde Mevrouw Mul voor moeilijk te verkrijgen materiaal, zoals tekenpapier om de patronen te tekenen. Er stonden 4 à 5 naaimachines, niet veel op ongeveer 20 leerlingen. Maar ach, het meeste werd toch handmatig gedaan. Ontelbare  aantallen jonge meisjes die van school af moesten, omstreeks hun 12e jaar, mochten een seizoen ‘Mul’ doen. Goed voor later in het huishouden. Huize Mul was wat dat betreft een soort industrieschool op ´t dorp. Getalenteerden gingen voor het doel: Mondeling en Praktijk in Den Haag, waar ‘stadse dames’ het ‘boertjes werk’ beoordeelden. Geslaagd? Dan was daar de uitnodiging om op de thee te komen, zondagmiddag. Een gezellig babbeltje met als afsluiting een foto van de geslaagde als herinneringskado. Veel van de meiden/dames heeft mijn moeder wel gekend; krimpenaars maar ook uit Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.

Namen? Alleen de tijdgenootjes Saartje de Kwant en Trees Holling zitten nog vooraan. Misschien is er bij de familie Holling nog wat meer informatie te halen over fotograaf Mul? Meneer Holling was baas op de cementbank, en als baas heeft men andere contacten. Meneer Mul is eerder overleden dan zijn vrouw, die zo lang als haar omstandigheden het volhielden haar werkzaamheden heeft doorgezet. Ik denk dat door de bouw van de huishoudschool haar klandizie wel is teruggelopen..”
Er valt vast nog meer te vertellen, b.v. over meneer Mul zelf. Heeft u nog foto’s die door hem zijn gemaakt, zo’n huwelijksportret bijvoorbeeld? Bent u als baby door hem vereeuwigd? Of weet u waar dat omvangrijke fotoarchief van hem is gebleven? Mailt u of belt u en eventuele foto’s kopiëren we graag!

Nieuwsbrief maart 2013

Nog nooit………

Nog nooit hebben onze leden zo massaal gereageerd op onze vragen om inlichtingen over foto’s. Geweldig! Helaas is het niet mogelijk alle reacties al meteen in deze Nieuwsbrief te plaatsen, zo houdt u b.v. verdere informatie over de fotograaf Gerrit Mul en zijn vrouw Saar Mul-Blanjaar van ons tegoed. Het kost me even tijd om alle puzzelstukjes die me over hen zijn aangereikt op z’n plaats te krijgen en er een samenhangend verhaal van te maken. Voorlopig is echter wel al duidelijk, dat mevrouw Mul meer herinneringen losmaakt dan haar man. Toch alvast een foto, door Gerrit Mul gemaakt, van Arie Brussé, grootvader van mevrouw Alie de Bruijn-van Wijnen. Zij schreef:

De foto van mijn grootvader van moeders kant “Arie Brussé” is door fotograaf G. Mul gemaakt na het overlijden van mijn grootvader. Arie Brussé werd geboren op 20 maart 1889 te Krimpen aan den IJssel en is overleden op 24 februari 1938 in het Bethesda ziekenhuis te Rotterdam, na een fataal ongeluk op 21 februari op de Scheepswerf Van der Giessen. Arie was ijzerwerkersbaas bij Van der Giessen’s Scheepswerven. Hij overleed na een ongeluk op deze scheepswerf. Tijdens het hijsen van een zware staalplaat brak de strop en de plaat viel uit de hijskraan. Arie kreeg de plaat op zijn hoofd met ernstig schedel- en hersenletsel tot gevolg. Men droeg toen nog geen helm. (Bazen droegen een hoed). Hij heeft drie dagen in coma gelegen voor hij overleed. De directie van Van der Giessen heeft fotograaf G. Mul opdracht gegeven van een kleine pasfoto (van een persoonsbewijs?) een portretfoto te maken van Arie Brussé. Deze foto, ongeveer 20×30 cm, hing bij mijn oma in de kamer en hangt nu bij mijn broer, die naar deze opa is vernoemd. Er werd ook een aantal kleine afdrukken gemaakt om aan familieleden en vrienden te geven.

De directie van de scheepswerf heeft een grafsteen laten maken, die nog steeds op de begraafplaats in Boveneind staat. Waarschijnlijk met grafrechten voor honderd jaar of onbepaalde tijd. (De geboortedatum van opa en de gemeente van overlijden zijn verkeerd vermeld op de steen.)