Van Duijvendijk

uit Reformatorisch dagblad    05-01-2007

| Gerco Verdouw

Sloop scheepshelling Van Duijvendijk doet Krimpen pijn

Scheepswerf Van Duijvendijk in volle glorie

KRIMPEN A/D IJSSEL – Waar eens de bekende Van Duijvendijkschepen van stapel liepen, liggen nu alleen nog wat betonnen platen. De ijzeren binten van de dwarshelling op de scheepswerf van familie Joh. van Duijvendijk in Krimpen aan de IJssel zijn eind vorige maand gesloopt. Tot schrik van enkele Zuid-Hollandse Statenleden, de gemeente en vele Krimpenaren. „Dit was niet de bedoeling.”

Troosteloos. Dat is de beste omschrijving voor de eens zo roemruchte scheepswerf aan de Hollandsche IJssel. In de gestaag neervallende regen liggen enkele tonnen weg te roesten. Twee houten loodsen, allebei rijksmonument, tonen duidelijke tekenen van verval: rotte planken en kozijnen, verdwenen dakpannen en ingegooide ruitjes.

De kaalslag is al enkele jaren aan de gang. In juli 2002 ging de eerste opslagloods tegen de vlakte. Het gebouw was meer dan zestig jaar in gebruik als kerk van de hervormde evangelisatie. In september 2005 volgde de grote, beeldbepalende kraan naast het haventje. Vorige maand werden de stalen binten van de dwarshelling weggehaald. Aan de bolders in de rivier liggen nu nog vier binnenvaartschepen, maar zodra die weg zijn, verdwijnen ook deze aanlegpalen.

Jan Maarten de Jong, lid van de Historische Kring Krimpen, ontdekte de sloop van de helling vorige maand en luidde de noodklok. De Jong doet al dertig jaar onderzoek naar de historie van de werf en wil er een boek over schrijven. Zijn verre voorouders waren in de 18e eeuw eigenaar van het bedrijf. De Jong: „Door de schaalvergroting in de scheepsbouw zijn veel kleine, oude scheepswerven verdwenen of uitgegroeid tot enorme werven, zoals van Van der Giessen-de Noord hier in Krimpen. De werf van Van Duijvendijk is het laatste typische rivierwerfje langs de Hollandsche IJssel.”
De gemeente Krimpen aan den IJssel en de Statenfractie van de SGP/ChristenUnie in Zuid-Holland betreuren de sloop van de helling. De twee overheden lieten in 2002 een plan ontwikkelen om de helling te gebruiken voor de restauratie van historische schepen. Met een scheepsbouwmuseum in de voormalige smederij zou het geheel een aardige kijk geven op de bouw van binnenvaartschepen in het begin van de 20e eeuw. Woningbouw op beperkte schaal zou voor het benodigde geld moeten zorgen.

De sloop van de helling is echter een streep door de rekening. „Dit had niet mogen gebeuren” vindt SGP/CU-Statenlid Van Veelen. Samen met twee fractiegenoten vroeg hij vorige week het college van gedeputeerde staten welke pogingen de provincie ondernam om de sloop tegen te gaan. Ook wil hij weten welke mogelijkheden GS hebben om het plan uit 2002 alsnog te realiseren.

Ook J. Jansen, hoofd afdeling ruimte van gemeente Krimpen aan den IJssel, is niet blij met de sloop van de helling. „Dit was niet de bedoeling, maar Van Duijvendijk mag op zijn eigen terrein doen wat hij wil.”

Eigenaar Van Duijvendijk begrijpt niets van alle ophef. „Het is allemaal oude rommel wat daar staat. Ik ben drie jaar bezig geweest het spul te verkopen en heb al die tijd niemand van de provincie gezien. Als ze dan zo graag de werf willen behouden, laat ze dan ook maar over de brug komen.” Maandenlange onderhandelingen tussen de scheepsbouwer en een projectontwikkelaar liepen eerder op niets uit. Nu de oudijzerprijs hoog is, besloot eigenaar Van Duijvendijk de vele kilo’s staal van de helling te slopen en te verkopen.

Een woordvoerder van de provincie kan nog niet zeggen wat GS gaan doen om verdere sloop te voorkomen. Verantwoordelijk gedeputeerde Van Heijningen is nog met vakantie. Volgens Jansen van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt er echter volop aan een oplossing gewerkt. „Een halfjaar geleden zijn we met een nieuwe projectontwikkelaar in zee gegaan. Hij is al met een nieuwe schets gekomen.”

Het is een lastige puzzel, omdat er veel tegenstrijdige belangen spelen. Jansen: „Een van de loodsen, de smederij, staat half in de dijk. Zodra we daar aan gaan vertimmeren, moeten we van het hoogheemraadschap de schuur verplaatsen om de dijk te kunnen verstevigen. Maar monumentenzorg wil natuurlijk dat de schuur gewoon blijft staan.”

Verder is het vooral lastig om het plan financieel haalbaar te krijgen. Jansen: „We hebben er echter alle vertrouwen in dat de nieuwe projectontwikkelaar de zaak tot een goede einde kan brengen. We gaan ervoor.”