Menu Sluiten

ANBI-status

Historische Kring Krimpen aan den IJssel

De vereniging is opgericht in 1998 om de historie van Krimpen aan den IJssel te behouden, te beschermen en een podium te geven. We zijn ervan overtuigd dat dit Het behouden en benutten van onze Krimpense historie is van groot belang. Wat verdwijnt komt niet meer terug. Het gaat dan over verhalen, herinneringen, unieke Krimpense gebouwen, maar ook over gebiedswaarden. Juist nù merken we forse toename van belangstelling bij Krimpenaren voor hun dorp. Dat koesteren en stimuleren we! 

Doelen 

Het hoofddoel van Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) is: 

  • het initiëren en/of stimuleren van activiteiten, welke de historie en cultuur van Krimpen aan den IJssel levend houden en het gemeenschapsleven aldaar bevorderen.

Dit doen we door de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel te onderzoeken maar vooral ook te vertellen en te laten zien. 

Activiteiten 

Historische Kring Krimpen aan den IJssel geeft invulling aan haar doel door het vertellen en presenteren van de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel. Lezingen, tentoonstellingen, onderzoek naar historie, podcasts, stickerboeken, ruimtelijke verbeeldingen dragen daaraan bij. Ook adviseert de HKK overheden, maatschappelijke partners en inwoners, participeert zij in ruimtelijke projecten waarbij de Krimpense historie in het geding is. De stichting verkreeg in 2022 de ANBI-status. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

  • Ries Jansen – Voorzitter
  • Thea de Mik -  Secretaris 
  • Freek de Haaij –  Penningmeester 
  • Louis Pompe van Meerdervoort – Bestuurslid 
  • Ellen Portasse-Bommeljé – Bestuurslid 
  • Frank Druijff – Bestuurslid

Beloningsbeleid 

Vereniging Historische Kring Krimpen aan den IJssel werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning krijgen (ook geen vrijwilligersvergoeding) voor hun werkzaamheden. Op verzoek kan een kilometervergoeding van 19 cent per kilometer gedeclareerd worden voor vergaderingen, bijeenkomsten enz. 

Contact 

Heeft u een vraag aan Historische Kring Krimpen aan den IJssel? Bel ons op telefoonnummer 06-24659857  of mail naar secretariaat@historischekringkrimpen.nl. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24290027. Het RSIN van de stichting is 80.86.79.995. 

Documenten

Jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2025

Beleidsplan 2024-2025 HKK

Statuten Historische Kring Krimpen aan den IJssel