Werkgroepen

 

 

AGENDA 2019

13 maart: vergadering bestuur+ werkgroepen

Werkgroep verdwenen winkels

Deze groep stelt een overzicht samen van de winkels van de vele zelfstandige ondernemers in de 50’ger jaren

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw vormde ‘t Enge, het kruispunt Lekdijk/Poldersedijk/IJsseldijk/Veerdam, het hart van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hier zetelden niet alleen het veer naar Capelle en het Raadhuis maar waren ook vele winkels gehuisvest. Daarnaast waren er vele winkels gevestigd in o.m. de Tuinstraat en Waalstraat, de Kortlandstraat en omgeving, en het Boveneind.

Aan de Lekdijk 3

Met de grote uitbreiding van Krimpen in de jaren zestig en de inrichting van het eerste winkelcentrum is het centrum van de gemeente verplaatst naar Raadhuisplein en omgeving.
Veel van die oorspronkelijke Krimpense winkels bestaan nu niet meer, andere hebben een plek gevonden het grote winkelcentrum of elders in Krimpen.

De werkgroep “Verdwenen Winkels” werkt aan een inventarisatie van de oude (buurt)winkels. Ze heeft inmiddels zo’n 160 adressen verzameld. Ook worden materiaal, foto’s of andere zaken verzameld die verband houden met de betreffende winkel. Daarnaast is een “oral history”project opgezet, waarin familieleden van vroegere winkeliers en anderen worden geïnterviewd over hun ervaringen met verhalen die “goeie ouwe tijd”.

Het streven is erop gericht om via deze weg voldoende materiaal te verzamelen om de wereld van de verdwenen winkels weer tot leven te kunnen wekken in een tentoonstelling (gepland in juni 2018) met een begeleidend boekwerk.

Hebt u foto’s of ander materiaal dat betrekking heeft de oude winkels in Krimpen, kent u (familie van) vroegere winkeliers of behoort misschien zelf tot die familie en bent u nog niet door ons benaderd, neem dan contact met ons op:

Adri Liedorp e-mail: mailto:voorzitter@historischekringkrimpen.nl

of :     secretariaat@historischekringkrimpen.nl

 

Werkgroep Archeologie

Sinds 2014 is de Historische Kring Krimpen verrijkt met een heuse Archeologische Werkgroep. Het idee is destijds ontstaan aan het brein van de heer De Jong, die reeds belangwekkend archeologisch onderzoek had verricht aan de voormalige scheepswerf Joh. Van Duyvendijk en Zn. aan de IJsseldijk.

De werkgroep bestaat uit een zestal enthousiaste mensen, die allemaal “iets” met het verleden hebben.
Sinds de Monumentenwet uit 1988 is de gemeente verplicht om in nieuw op te stellen bestemmingsplannen de archeologische waarde op te geven van een plangebied en als zodanig fungeert de Werkgroep Krimpen ook als zogenaamde “waakhond”.
email: archeologie@historischekringkrimpen.nl


De werkgroep Boerderijen

Sinds 2005 doet de werkgroep onderzoek naar de geschiedenis van de oude boerderij aan de IJsseldijk nr 188.

Aanleiding was het feit dat de boerderij na een ingrijpende verbouwing, in 2002 van de rijksmonumentenlijst is afgevoerd. Oorspronkelijk had de boerderij een krukhuisgevel, waarbij de plattegrond een L-vorm vertoonde. Deze gevel werd gesloopt en vervangen door een zo goed als symmetrische topgevel met een wolfseind (afschuining van het zadeldak).
De boerderij werd in augustus 1976 ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Vanwege een door het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard gewenste dijkverzwaring ter plaatse stond de voorgevel in de weg. Ondanks bezwaren van de RDMZ gaf deze instantie toch toestemming voor het slopen van de karakteristieke gevel.

De groep zoekt verder in de geschiedenis van de andere boerderijen langs de dijk. Van een groot aantal is al een beschrijving.


De werkgroep Foto’s en foto-archief

De werkgroep foto’s is opgericht met de bedoeling alle foto’s, dia’s of filmfragmenten die we al hadden, of daarna kregen, in te scannen. Vast te leggen dus voor allerlei gebruik. Dat doen we nog steeds. En vooral de leden, maar ook anderen bieden regelmatig materiaal aan om in te scannen en te gebruiken waar dat nodig is. We hebben het er soms knap druk mee!
Wie onze werkgroep wil komen versterken: graag!

De start is gemaakt met FotoBase. Een programma dat ruimte geeft voor omschrijvingen, die het terugvinden van foto’s vergemakkelijkt. De vele honderden foto’s zijn samen met die uit een gemeentelijk archief samengebracht in een beeldbank. (Krimpen In Beeld)

De presentaties en lezingen aan de hand van foto’s zijn er niet alleen voor de leden, maar ook voor clubs, verenigingen, scholen, kerken, enzovoort. Wat gepland staat vindt u op de agenda. Het blijkt een goede manier om het historisch besef te vergroten en zelfs om leden te werven!

Dan nog een dringende vraag. Ieder die foto’s, dia’s of filmfragmenten van ons Krimpen van vroeger heeft: neem s.v.p. contact met ons op. We zijn heel zuinig met uw bezittingen.

Zo maken we samen Krimpens historie zichtbaar en meer bekend !!!

Belt u ons maar:

Cees Loeve : 06 531 938 86   /  email   cloeve@hetnet.nl

Of via :  informatie@historischekringkrimpen.nl