Van Duijvendijk

IJssel- en Lekstreek  12 juni 2013,  pg 12
Verlenging van de ms “Marcel” (foto: Hans Verhoef).

 

De Werf Van Duijvendijk
 A. Liedorp
Oorspronkelijk was de werf van de firma Van Duijvendijk gevestigd in Boveneind.  De familie van Duijvendijk is een oud scheepsbouwersgeslacht, dat begon met de bouw van houten schepen en later overging op ijzeren. De plek in Boveneind moest vanwege de reconstructie van de IJssel worden afgegraven. Van Duijvendijk moest dus eind jaren dertig worden verplaatst.  De grond van voormalige werf Otto bij de Kortlandse Sluis was in handen van de Staat. Rijkswaterstaat kon dus aan firma Van Duijvendijk een nieuwe plek bieden. In oktober 1940 verkocht de staat het terrein aan de Kortlandse sluis aan Johannes Leenderszoon, die hier begon met scheepsreparatie. Diens zoons Leendert en Arie starten in de jaren 50 met nieuwbouw. Voorts werden er schepen verlengd door er een stuk tussen te zetten.
Halverwege de jaren zeventig nam de volgende generatie de leiding over: de neven Hans (Lzn) en Hans (Azn). Deze slaagden erin grond aan te kopen naast de insteekhaven, waardoor er ruimte voor uitbreiding ontstond.         Op deze nieuwe bouwplaats werd een aantal zeer grote binnenvaartschepen gebouwd, waaronder de Elias Rook (later Caesar), grootte 2650 ton, een lengte van 100 m en een breedte van 11,40 m.

In 2004 besloot het bedrijf de poorten te sluiten. Er waren geen mogelijkheden meer tot verdere uitbreiding en de concurrentie van de lagelonenlanden, waaronder Polen, werd te zwaar.