Vakantie !

IJssel- en Lekstreek 28 augustus 2013,  ck4
In 1963 begon de vakantie in typisch Hollands zomerweer. foto LL.Liedorp

 

Vakantie!
 A. Liedorp
In de speciale uitgave van het Werfnieuws die in 1970 verscheen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de scheepswerf Van der Giessen omschreef directeur ir. M.C. Pannevis in een terugblik de sociale omstandigheden in het bedrijf rond 1820 (het jaar van oprichting) als volgt.
Zeer lange werktijden –lage lonen- geen sociale voorzieningen. Buiten het bedrijf kon men geen “eigen” leven leiden. Voor de vrije zondag was er: òf de kerk òf de kroeg.

In 1970 was er een 42½ werkweek, vele sociale voorzieningen, betere school- en vakopleidingen. Als gevolg daarvan, aldus de heer Pannevis waren de meeste werknemers zelfbewuster en zelfstandiger. Vrije tijdsbesteding kwam veel meer in de belangstelling.

Na de oorlog nam het aantal vrije dagen (d.w.z. doorbetaald) gestaag toe van enkele snipperdagen per jaar tot 1 later 2 weken vakantie.

In de jaren vijftig/begin jaren zestig was het autobezit nog heel schaars en voorbehouden aan de rijkere klasse. Om niettemin toch met vakantie te kunnen werden er door het Ontspanningsfonds vakantiehuisjes op de Veluwe en aan zee gereserveerd die werknemers konden huren via een maandelijkse bijdrage. Elke zomer stonden er weer heel veel bussen van Van Gog gereed om iedereen naar zijn of haar bestemming te vervoeren. De fietsen waren dan al met de vrachtauto van het bedrijf naar de verschillende vakantieoorden gebracht.