Voormalig rood bolwerk

In de IJssel en lekstreek publiceerde de leden van de HKK vooraf aan de tentoonstelling diverse stukjes over de 60’ger jaren.
tekst: A.liedorp/ foto: L.Liedorp
   IJssel- en Lekstreek   14 juli 2010

krimpen-April 1960: kunst en Strijd, opgesteld voor het verenigingsgebouw, stelt haar majorettes voor aan het publiek. Voor de filmofielen onder de lezers: de film die toen werd gedraaid ( op de achtergrond is de kast met de filmfoto’s te zien) was Stalingrad. Wie herkent een van de muzikanten en/of majoretten of iemand uit het publiek?

 

Sinds 1921 was het Verenigingsgebouw (aan de Tuinstraatstoep in Krimpen aan den IJssel) het gebouw van de ‘rooie familie’. Door de Fabriekarbeidersbond en de Algemene Metaalbedrijfsbond (ANMB) werd toen in samenwerking met de SDAP en de Coöperatie een voormalige koeienstal verbouwd tot gemeenschapscentrum voor de socialistische zuil. De muziekvereniging Kunst en Strijd en de zangvereniging de Stem des Volks hielden er hun jaarlijkse uitvoeringen. De SDAP, later de PvdA hield daar de politieke bijeenkomsten. Het was dé plek van de 1 mei-bijeenkomsten. De jongerenvereniging AJC (later Jonge Strijd) kwam er bijeen. De vakbonden hielden er niet alleen hun vergaderingen en kaderbijeenkomsten, maar ook de sinterklaasvieringen voor de kinderen van hun leden. In de jaren zestig nam mede onder invloed van de toenemende welvaart het familiegevoel af. De ontzuiling zette door, niet alleen in Krimpen maar in heel Nederland. De verandering van naam van ‘Verenigingsgebouw’ naar de “Deining” is in dit opzicht welhaast symbolisch te noemen. Het gebouw kreeg ook de functie van plaatselijke bioscoop: elk weekend een nieuwe film!