De honderdste lezing HKK

Nieuwsbrief december 2010

Lezingen van Cees en Peter

Tegenwoordig is onze website vaak actueler dan de Nieuwsbrief. De 100ste lezing van Cees Loeve en Peter  Hakkesteegt is al weer even voorbij, Paul v.d. Pennen was er natuurlijk ook bij en zette zijn verslag ervan meteen op de website. Maar voor degenen zonder internet: hier een verkorte versie. Oude foto’s en anekdotes van meer dan vijftig jaar geleden boeiden op deze avond de aanwezigen in een goed gevulde zaal in de Tuyter, over onderwerpen als: Het Boveneind, De Stormpolder, de Coöperatie, de Tuinstraat en de Waalstraat, of de toenmalige kleuterklas.  Op de kaart stonden blauwe sterren, die de plaatsen aanduidden…… Anecdotes (vanuit de zaal): ‘Als kind kreeg je, direct als je om half vier uit school kwam, een boodschappenbriefje. Boodschappen doen bij de Coöperatieve winkel. En dan kon je in de rij achter aan sluiten bij al die andere kinderen.’ En natuurlijk drongen alle volwassenen voor! De kruidenier, in smetteloze witte jas, ging zich omvormen tot ‘zelfbediening’. De supermarkt deed ook in Krimpen zijn intrede. Cees kreeg als kleine jongen eens een sinaasappel. Dat was in die tijd een bijzonderheid. Cees zelf had zo’n oranje vrucht nog nooit gezien. Daar moet je nu eens om komen!

In de Waalstraat waren meer particuliere woningen. Dat was ‘op stand wonen’. Maar daar verhuurden de eigenaren de huizen ook wel. Als een belegging. De Tuinstraatwoningen waren gebouwd voor de gewone man. Hoewel, uit de zaal klinkt het anders. Een mevrouw wier vader bij v.d.Giessen als smid werkte: zij woonden in de Waalstraat. Een mooi huis, dat zeker. Aan de dijk waar de Goudse boot aanlegde waren de zgn. rug-aan-rugwoningen. Zowel aan de voor als achterkant woonde een gezin. Gezinnen soms met wel 10 kinderen. In de zaal zat iemand die daar ook woonde, maar die was enig kind…

Peter las voor: een kritisch gedicht op de afbraak van het koolteerbruggetje. Dat was toen der tijd een handige verbinding van Krimpen met de Stormpolder. Let wel: het centrum van Krimpen lag  toen in de buurt van de Veerdam. Hulde voor de presentaties. En voor de samenwerking tussen  jullie. De geschiedenis van Krimpen is er mee gediend. Er zijn nog onderwerpen genoeg!